Förändring av Örebro läns mansmottagning vid årsskiftet 2015/2016

 In Okategoriserade

Med anledning av att finansieringen inte är löst för kommande år är verksamheten begränsad. Den ideella föreningen finns kvar och arbetar vidare med att följa utvecklingen inom fältet Våld i nära relationer och söka framtida lösningar för organisation och finansiering. Vi erbjuder kostnadsfri behandling hos psykoterapeuter. Vår mottagning och telefon är inte bemannad men för kontakt kan du maila oss.

 

Recent Posts
Comments
  • Fredrik Kämpenberg

    Hej! Behöver hjälp inom de specifika områden Mansjouren tidigare jobbade med. Kanske kan man få det ändå, men mot betalning?

Leave a Comment