Män För Jämställdhet
För jämställdhet, kvinnofrid och mot mäns våld och övergrepp. För mer information:
www.mfj.se

Alternativ till våld
För mer information om arbetsmodellen:
www.atv-stiftelsen.no

Kvinnocentrum i Örebro
För information om och kontakt med socialtjänsten:
www.orebro.se/1399.html

Vår verksamhet


Jag är en staty Under hösten 2009 startade ÖREBRO MANSMOTTAGNING med syfte att erbjuda behandling för de som utövar våld i nära relationer. Vi finns i Mansforums lokaler på Kungsgatan 34 i Örebro men är en helt fristående ekonomisk förening. Genom ekonomiska medel från Länsstyrelsen har vi byggt upp en verksamhet som kan erbjuda kvalificerad behandling med fokus på våld i nära relationer.

Vår verksamhet bygger på ATV (alternativ till våld); en metod som utvecklats i Oslo. Arbetssättet är väl beprövat och forskning visar på goda resultat. Modellen har utvecklats till att erbjuda hjälp till alla berörda parter (partnersamtal). Numera jobbar manliga och kvinnliga terapeuter tillsammans i behandlingen. På vår mottagning finns fyra leg. psykoterapeuter, två kvinnor och två män, med lång erfarenhet. Fortbildning i ATV-modellen sker fortlöpande.

Styrelsen


OrdförandeLars-Erik Johansson 
KassörSven-Åke Johansson- 
SekreterareEmma Varnestig 
LedamöterIngrid Pincus 
Roger Samuelsson 
Anna-Stina Jönsson 
AdjungeradKersti Freed-Klevmar
 

Jourtelefon: 019 - 611 17 10  -  Kungsgatan 34, 702 24 ÖREBRO  -  E-post: info@orebromansmottagning.se