HAR DU SLAGIT ELLER
GJORT DIN PARTNER ILLA?
Det finns hjälp att få.
VI ERBJUDER
EN TRYGG HEMMILJÖ
Barn som växer upp med våld är den mest sårbara och utsatta parten.

VILKA ÄR VI?

Örebro Läns Mansmottagning vänder sig till dig som har aggressionsproblematik i nära relationer.
Det kan handla om våld, eller hot om våld. i någon form mot en partner.
Det kan också vara att du bär på en oro för att utöva våld i någon form.

Du behöver inte vara ensam med dina tankar. Det finns hjälp att få för att finna vägar bort från aggressivt handlande och finna alternativ till våld.
Målet med arbetet inom Örebro läns mansmottagning är att alla former av våld skall upphöra.

Vi har terapeuter tillgängliga när du än behöver oss.
Allt du behöver göra är att ringa telefon 0760 – 14 05 34
eller skriva till vår e-post info@orebromansmottagning.se

En verksamhetssamordnare hjälper dig då att få kontakt med en erfaren terapeut.

VI ERBJUDER

INDIVIDUELL BEHANDLING

Vi erbjuder individuella samtal till män som kränker, hotar eller utövar våld mot sin partner. Behandlingen syftar till att stoppa våldet och därigenom bidra till barns, kvinnors och mäns välmående och hälsa.

PARTNERSAMTAL

Om din partner kränker, hotar eller utsätter dig för fysiskt våld och han vill ha hjälp eller redan har en samtalskontakt med oss kan du ta kontakt med oss för att få en egen samtalskontakt vid vår mottagning.

GRUPPBEHANDLING

Du får möjlighet att träffa andra i liknande situation och dela erfarenheter och känslor. Gruppbehandling enligt Alternativ Till Våld-modellen (ATV) är en välbeprövad och verksam metod för att stoppa våld i nära relation.

Handledning & Föreläsning

Föreläsningar om våld i nära relation och handledning ingår också i vårt arbete. Vi erbjuder även kostnadsfri information om vår verksamhet och om vår behandlingsmodell.

Kontakta oss för mer information eller läs mer här.

SAMARBETSPARTNERS