Män För Jämställdhet
För jämställdhet, kvinnofrid och mot mäns våld och övergrepp. För mer information:
www.mfj.se

Alternativ till våld
För mer information om arbetsmodellen:
www.atv-stiftelsen.no

Kvinnocentrum i Örebro
För information om och kontakt med socialtjänsten:
www.orebro.se/1399.html

Har du slagit eller gjort din partner illa?

Det finns hjälp att få.


Detta är din framtid Örebro Mansmottagning vänder sig till Dig som har hot- och våldsproblematik i nära relationer. Det kan vara våld man utövat eller är rädd för att utöva, och det kan vara våld man har varit utsatt för. Du behöver inte vara ensam med dina tankar om att ha gjort någon illa. Du ska inte behöva slå mer. Målet är att alla former av hot och våld skall upphöra.

Välkommen att kontakta oss:  019 - 611 17 10

Vi erbjuder dig

Individuella samtal: Råd, stöd och terapeutiska samtal.

Möjligheter att bearbeta våldsbeteende i grupp.

Samtalen sker alltid med legitimerade psykoterapeuter under tystnadsplikt.Jourtelefon: 019 - 611 17 10  -  Kungsgatan 34, 702 24 ÖREBRO  -  E-post: info@orebromansmottagning.se