Nu kan du få hjälp med din aggresion via internet

 In Okategoriserade

Örebro läns mansmottagning utökar nu sin verksamhet med ett behandlingsprogram via internet och telefon. Programmet går under beteckningen IVIN, och är ett program för kognitiv beteendeterapi med personer som utövar våld i någon form, i nära relationer.

Det är utvecklat för internetbehandling men kan även användas i vanliga sessioner eller som självstudiematerial i kombination med samtal med terapeut vid fysiska möten, per telefon eller online.
Behandlingsmaterialet skickas hem till deltagarna som gör arbetet hemma vid den egna datorn. Det gör att alla uppgifter finns sparade hemma hos deltagarna så de kan gå tillbaka och repetera vid behov.

Programmet består av sju moduler, där varje modul tar en till tre veckor att genomföra. Modulerna innehåller skriftliga övningar, hemuppgifter och utbildning om våld i text och filmer.

För att avgöra om IVIN är rätt insats görs först bedömningssamtal. Deltagaren ska uppleva svårigheter att reglera ilska, aggression eller utagerande beteende i en nära relation, utövat lindrigare former av våld och/eller må dåligt över sina beteenden.

För att kunna delta är det viktigt att du har tillgång till en dator med internetuppkoppling samt kan tala, läsa och skriva svenska.

Vill du veta mer om programmet och hur det fungerar här på Örebro läns mansmottagning är du välkommen att höra av dig via telefon eller e-post.
Du kan också läsa mer om programmet under fliken ”Vi erbjuder”

Recent Posts

Leave a Comment