Det finns hjälp att få för män som utövar våld

 In Okategoriserade

Örebro läns mansmottagning vill med en artikel på debattsidan i Nerikes Allehanda visa att vi är ett alternativ för män i Örebro län som önskar hjälp att göra något åt sina aggresionsproblem.
Här nedan publicerar vi den också här på vår webbsida.

Mäns våld mot kvinnor har återigen varit på dagordningen i olika media. Den här gången efter det att vi i april fått information om att fem kvinnor mördats inom loppet av tre veckor, av män de haft en nära relation till. Därefter har det varit mycket i media om kvinnors utsatta situation. Den 16, 17 och 31 maj har Nerikes Allehanda i några artiklar lyft frågan om det går att göra något med de män som utövar våld. Detta under rubriken att det saknas stöd för män som vill sluta slå. Nu är ju rubriker oftast till för att få oss att haja till, för att läsa vad som står i artikeln, kanske också för att skapa tankar som lutar åt sensation.

Att män utövar våld mot kvinnor i nära relationer är inte något nytt fenomen. Det finns de som säger att det alltid har varit på det viset. Från mitten av 1980-talet har allt fler kvinnojourer skapats för att ge kvinnor som är utsatta för detta stöd och hjälp. Under 1990-talet skapade kvinnofridsreformer och det har gjort mängder med undersökningar som visar att våldet är utbrett. Under de senaste 20 åren har mer än 300 kvinnor dödats av en man i nära relation, enligt Jämställdhetsmyndigheten.
I NAs artikel den 16 maj kunde vi läsa om Brottsförebyggande rådets statistik som tyder på att cirka två procent av alla kvinnor misshandlas av sin partner. Vi vet också att i de allra flesta fallen är denna partner än man. Två procent innebär cirka 75 000 kvinnor per år eller ännu tydligare, drygt 200 kvinnor per dag året om.

Nerikes Allehandas artiklar lyfter fram att det vissa håll i landet finns olika verksamheter som vänder sig till män, för att hjälpa dessa män att hitta vägar att förändra sitt handlingssätt i konflikter. En nationell telefonlinje finns för män som, tillsammans med en terapeut, vill fundera på hur han ska kunna förändra sitt våldsamma beteende. Ringer män från Örebro län till denna telefonlinje, finns det chans att de som svarar rekommenderar mannen att ta kontakt med Örebro läns mansmottagning.

Örebro läns mansmottagning är en verksamhet som funnits i Örebro sedan hösten 2009.  Hos oss finns det sex kvalificerade terapeuter. Vårt arbete grundar sig i att om mannen är beredd att försöka förstå varför han har sitt våldsamma handlingssätt, så går det att hjälpa honom med detta. Är mannen beredd att ta ansvar för sitt våldsutövande? Kan han finna andra sätt att uttrycka ilska på och önskar han förstå vad som triggar i gång våldet? Ja, då finns det hjälp att få.
När vi inom Örebro läns mansmottagning pratar om våld, utgår vi från en definition som säger att ”Våld är varje handling som genom att den skrämmer, smärtar, skadar eller kränker försöker påverka annan person att göra något mot sin vilja eller avstå från att göra något den vill.”

Våld kan se mycket olika ut. Det kan vara allt ifrån örfilar och knuffar, stryptag och annat kraftigt våld. Det kan vara psykiskt våld. Det kan handla om en svartsjuka som innebär att han sakta ökar kontrollen av kvinnan, att få henne att inte utöva sina egna intressen, röra sig fritt utanför hemmet eller umgås med släkt och vänner.

Det är inte alltid som mannen själv förstår vad som gör att agerar på det sätt han gör. Han kan tro att det handlar om kärlek när han bli svartsjuk. Han kanske försöker hantera en känsla av vanmakt eller frustration, på det enda sätt han känner till och det är genom aggression. Han kanske aldrig har funderat på att det sätt han använder i tvister som uppstår i relationen handlar om kontroll? Att detta är en omedveten, men ändå en rationell handling för att upprätthålla, eller återuppta, makt i sin relation.

På Örebro läns mansmottagning kan män få hjälp att komma från detta våldsamma beteende. Han kan få hjälp att finna alternativ till våldet och därmed hitta vägar till bättre relationer än de han uppenbarligen har om han använder våld i någon form i sin relation.

Örebro läns mansmottagning
genom

Tomas Wetterberg Verksamhetssamordnare
Per Åsell Legitimerad psykoterapeut

Recent Posts

Leave a Comment