ÖLM deltar i konferens den 16 oktober

 In Okategoriserade

Den 16 oktober kommer ÖLM att delta i Länsstyrelsens konferens; Att förebygga våld på olika nivåer.
Konferensen att handla om universellt förebyggande arbete medan en del av dagen mer fokuserar på det återfallspreventiva arbetet med våldsutövare. ÖLM kommer att vara med för att presentera vår verksamhet. Dr. Allan Wade från Toronto kommer att närvara som en av programpunkterna.
Mer information om konferensen kan du få på Länsstyrelsen hemsidan, i deras kalender.

Kopiera nedanstående länkadress och klipp in i din webbläsare, så hamnar du på rätt sida hos Länsstyrelsen i Örebro län.
https://www.lansstyrelsen.se/orebro/om-oss/kalender/kalenderhandelser—orebro/2023-09-15-att-forebygga-vald—pa-olika-nivaer.html


Recent Posts

Leave a Comment