Kommunernas ökade skyldighet vad gäller våldsutövare

 In Okategoriserade

Från den 1 augusti 2021 har kommunerna socialtjänst en ökad skyldighet att ge stöd till män som utövar våld mot kvinnor. Örebro läns mansmottagning hjälper gärna kommunerna i detta arbete

Den 9 juni fattade riksdagen beslut om en ändring i socialtjänstlagen som innebär att kommunernas socialnämnd ska verka för att den som utsätter eller har utsatt en närstående för våld eller andra övergrepp ska ändra sitt beteende. Denna ändring i socialtjänstlagen gäller från den 1 augusti 2021.

På Örebro läns mansmottagning vet vi att många kommuners socialtjänst inte har den kunskap och erfarenhet av vad som krävs för det speciella terapeutiska arbete, som är nödvändigt när vi arbetar med män som utövar våld i olika former.

När nu kommunerna får ett ökat statsbidrag för detta arbete, som kommunerna kan använda på mest lämpliga sätt, erbjuder vi länets kommuner de tjänster vi har på Örebro läns mansmottagning. Här finns erfarna terapeuter som arbetat med dessa frågor i många år.

Låt oss med detta öka samarbetet mellan länets socialtjänster och Örebro läns mansmottagning.

Recent Posts

Leave a Comment