OM OSS

VERKSAMHETSBESKRIVNING

Under hösten 2009 startades Örebro Läns Mansmottagning. Vi är en ideell förening som finansieras genom ekonomiska medel från Socialstyrelsen.
Vi erbjuder kvalificerad behandling med fokus på mäns aggresionsproblematik och mäns våld i nära relationer.

Med våld avser vi ett aggressivt handlingsmönster i konfliktsituationer, utifrån Per Isdals definition att: ” Våld är en funktionell och rationell handling med riktning och innehåll. Våld är varje maktmissbrukande handling riktad mot annan person som genom denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får den andra personen att göra något mot sin vilja eller sluta göra något den vill.” (Isdal, P. (2001). Meningen med våld. Stockholm: Gothia förlag)

Det övergripande syftet med vår verksamhet är att bidra till barns, kvinnors och mäns säkerhet och hälsa genom att stoppa våldet mot närstående. Vi riktar oss till våldsutövande män. Vi vänder oss till alla länsbor, men även till män i angränsande län. Vi erbjuder för närvarande behandling individuellt samt stödsamtal till  partners.

Vårt arbete utgår från bärande principer för ickevåldsarbete som utvecklats av Alternativ till Våld (ATV) i Norge och som integreras med vedertagna och evidensprovade psykoterapeutiska och psykologiska behandlingsmetoder som av våra erfarna terapeuter anpassats till den problematiken som berör respektive man eller kvinna vi möter.

Modellen har utvecklats för att erbjuda hjälp till alla berörda i en nära relation där våld i någon form utövas, vilket innebär att även den partner som utsätts för våld erbjuds enskilda samtal.

Målet är att stoppa våldshandlingar i alla former, vilket också blir ett direkt stöd till de barn som upplever våld i familjen.

OBS!

Behandlingen bygger på ditt frivilliga deltagande, sker under tystnadsplikt och är kostnadsfri.

VI SOM ÄR ENGAGERADE I ÖREBRO LÄNS MANSMOTTAGNING

Vi som arbetar på mottagningen är erfarna psykoterapeuter. Våra behandlare är utbildade för individuell- såväl som gruppbehandling, vad gäller att möta våldsutövare och utsatta för våld i någon form. Alla har också genomgått NCKs webbutbildning Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.
Fortbildning sker fortlöpande.

 • Jonas Forsberg
  Jonas Forsberg Socionom, steg ett-utbildad terapeut i psykoterapi
 • Ann-Britt Stigfur
  Ann-Britt Stigfur Leg. arbetsterapeut. Leg. psykoterapeut
 • Per Åsell
  Per Åsell Socionom. Leg psykoterapeut
 • Annastina Jönsson
  Annastina Jönsson Ordförande i ÖLM. Präst i Svenska kyrkan.
 • Dan Erlandsson
  Dan Erlandsson Familjerådgivare, steg ett-utbildad terapeut i psykoterapi, Samordnare för det kliniska arbetet, Styrelseledamot
 • Tomas Wetterberg
  Tomas Wetterberg Verksamhetssamordnare & Styrelseledamot. Samhällsvetare inriktning Sociologi/Kvinnovetenskap.
 • Håkan Larsson
  Håkan Larsson Socionom , steg ett-utbildad terapeut i psykoterapi
 • Ulrika Rosdahl-Ljung
  Ulrika Rosdahl-Ljung Leg arbetsterapeut. Leg psykoterapeut
 • Daniel Alsarve
  Daniel Alsarve Styrelseledamot Docent i idrottsvetenskap, doktor i historia. Arbetar som sakkunnig i jämställdhet på RF-SISU Örebro län

STYRELSE

Ordförande Annastina Jönsson Präst
Ledamot Martin Svanborg
Kassör Christina Sundkvist Ekonom
Ledamot Dan Erlandsson Familjerådgivare
Ledamot Daniel Alsarve Docent i idrottsvetenskap
Sekreterare Tomas Wetterberg Samhällsvetare Sociologi/Kvinnovetenskap