OM OSS

VERKSAMHETSBESKRIVNING

Under hösten 2009 startades Örebro Läns Mansmottagning. Vi är en ideell förening som finansieras genom ekonomiska medel från Socialstyrelsen och Örebro kommun.
Vi erbjuder en kvalificerad behandling med fokus på mäns våld i nära relationer.

Det övergripande syftet med vår verksamhet är att bidra till barns, kvinnors och mäns säkerhet och hälsa genom att stoppa våldet mot närstående. Vi riktar oss till våldsutövande män, oberoende av sexuell läggning. Vi vänder oss till alla länsbor. Vi erbjuder behandling individuellt, i grupp samt stödsamtal till  partners.

Vårt arbete utgår från bärande principer för ickevåldsarbete som utvecklats av Alternativ till Våld (ATV) i Norge och som integreras med vedertagna och evidensprovade psykoterapeutiska och psykologiska behandlingsmetoder som av våra erfarna terapeuter anpassats till problematiken som berör mäns våld mot kvinnor.

Modellen har utvecklats för att erbjuda hjälp till alla berörda i en nära relation där våld utövas, vilket innebär att även den partner som utsätts för våld erbjuds enskilda samtal. Målet är att stoppa våldet, vilket också blir ett indirekt stöd till barnen.

OBS!

Behandlingen bygger på ditt frivilliga deltagande, sker under tystnadsplikt och är kostnadsfri.

VI SOM ÄR ENGAGERADE I ÖREBRO LÄNS MANSMOTTAGNING

Vi som arbetar på mottagningen är erfarna psykoterapeuter. Våra behandlare är utbildade för individuell- såväl som gruppbehandling vad gäller att möta våldsutövare och utsatta för våld i någon form. Alla har också genomgått NCKs webbutbildning Mäns våld mot kvinnor och våld in nära relationer.
Fortbildning sker fortlöpande.

 • Ann-Britt Stigfur
  Ann-Britt Stigfur Leg. arbetsterapeut / Leg. psykoterapeut
 • Dan Erlandsson
  Dan Erlandsson Familjerådgivare, steg ett-utbildad terapeut i psykoterapi, Samordnare för det kliniska arbetet, Styrelseledamot
 • Håkan Larsson
  Håkan Larsson Socionom , steg ett-utbildad terapeut i psykoterapi
 • Jonas Forsberg
  Jonas Forsberg Socionom, steg ett-utbildad terapeut i psykoterapi
 • Ola Ström
  Ola Ström Socionom, Leg. psykoterapeut
 • Per Åsell
  Per Åsell Socionom. Legitimerad psykoterapeut
 • Ingrid Pincus
  Ingrid Pincus Styrelseledamot. Genusvetare
 • Peter Strand
  Peter Strand Socionom, Projektledare STOPP-ung
 • Therese Lindström
  Therese Lindström Socionom Projektledare STOPP-ung. Styrelseledamot
 • Annastina Jönsson
  Annastina Jönsson Ordförande i ÖLM. Präst i Svenska kyrkan. Kumlafängelset
 • Tomas Wetterberg
  Tomas Wetterberg Verksamhetssamordnare. Samhällsvetare/Sociologi - Kvinnovetenskap, Styrelseledamot

STYRELSE

Ordförande Annastina Jönsson Präst
Sekreterare Therese Lindström Socionom
Kassör Christina Sundkvist Ekonom
Ledamot Dan Erlandsson Familjerådgivare
Ledamot Ingrid Pincus Genusvetare
Ledamot Tomas Wetterberg Samhällsvetare Sociologi/Kvinnovetenskap