HAR DU SLAGIT ELLER
GJORT DIN PARTNER ILLA?
Det finns hjälp att få.
VI ERBJUDER
EN TRYGG HEMMILJÖ
Barn som växer upp med våld är den mest sårbara och utsatta parten.

Örebro Läns Mansmottagning

Örebro Läns Mansmottagning vänder sig till dig som har aggressionsproblematik i nära relationer.
Det kan handla om våld, eller hot om våld i någon form mot en partner.
Det kan också vara att du bär på en oro för att utöva våld i någon form.

Från den 30 november kan du, varje måndag kväll, få ett konsultativt samtal i telefon. Mellan klockan 18:00 – 19:00 kommer det finnas en terapeut som svarar när du ringer på vårt telefonnummer 0760 – 140 534.
Självklart är du välkommen att ringa även vid andra tider då telefonen alltid är bemannad för tidsbokning.

I dessa coronatider vet vi att allt fler kvinnor utsätts för våld på olika sätt. Är du man och söker vägar bort från ditt aggressiva handlande? Det finns alternativ till våld.  Målet med arbetet inom Örebro läns mansmottagning är den som söker vår hjälp ska finna alternativa handlingssätt, än just aggression och våld,  för att lösa sina konflikter.

Vi har terapeuter tillgängliga när du än behöver oss.
Allt du behöver göra är att ringa telefon 0760 – 14 05 34
eller skriva till vår e-post info@orebromansmottagning.se

En verksamhetssamordnare hjälper dig då att få kontakt med en erfaren terapeut.

VI ERBJUDER

INDIVIDUELL BEHANDLING

Vi erbjuder individuella samtal till män som kränker, hotar eller utövar våld mot sin partner. Behandlingen syftar till att stoppa våldet och därigenom bidra till barns, kvinnors och mäns välmående och hälsa.

PARTNERSAMTAL

Om din partner kränker, hotar eller utsätter dig för fysiskt våld och han vill ha hjälp eller redan har en samtalskontakt med oss kan du ta kontakt med oss för att få en egen samtalskontakt vid vår mottagning.

GRUPPBEHANDLING

Du får möjlighet att träffa andra i liknande situation och dela erfarenheter och känslor. Gruppbehandling enligt Alternativ Till Våld-modellen (ATV) är en välbeprövad och verksam metod för att stoppa våld i nära relation.

Handledning & Föreläsning

Föreläsningar om våld i nära relation och handledning ingår också i vårt arbete. Vi erbjuder även kostnadsfri information om vår verksamhet och om vår behandlingsmodell.

Kontakta oss för mer information eller läs mer här.

SAMARBETSPARTNERS