HAR DU SKRÄMT, HOTAT ELLER PÅ ANNAT SÄTT FÖRSÖKT KONTROLLERA DIN PARTNER?
HAR DU SVÅRT ATT HANTERA DIN ILSKA OCH AGGRESIVITET
Utan att använda någon form av våld
VILL DU HA HJÄLP ATT ÄNDRA PÅ DITT BETEENDE
Våld i nära relationer kan inte vara accepterat i en familj
VÄLKOMMEN TILL ÖLM
Vi kan hjälpa dig

Örebro Läns Mansmottagning

Örebro Läns Mansmottagning vänder sig till dig som upplever att du har aggressionsproblematik i nära relationer.
Det kan handla om våld, eller hot om våld, i någon form mot en partner eller dina barn. Med våld tänker vi väldigt brett. Det kan vara allt från att skrika ohejdat, kasta saker, slå i väggar och dörrar samt psykiska trakasserier, men även så klart om fysiskt våld i smått som stort.

Du kanske inte är medveten om att du utfört något av detta, men bär ändå på en oro för att utöva våld i någon form.

I dessa semestertider vet vi att allt fler kvinnor utsätts för våld på olika sätt. Är du man och söker vägar bort från ditt aggressiva handlande? Det finns alternativ till våld.  Målet med arbetet inom Örebro läns mansmottagning är att du som söker vår hjälp ska finna alternativa handlingssätt, än just aggression och våld,  för att lösa dina konflikter.

Vi har terapeuter tillgängliga när du behöver oss.
Allt du behöver göra är att ringa telefon 0760 – 14 05 34
eller skriva till vår e-post info@orebromansmottagning.se

En verksamhetssamordnare hjälper dig då att få kontakt med en erfaren terapeut.

VI ERBJUDER

INDIVIDUELL BEHANDLING

Vi erbjuder individuella samtal till män som kränker, hotar eller utövar våld i någon form mot sin partner. Behandlingen syftar till att stoppa våldet och därigenom bidra till barns, kvinnors och mäns välmående och hälsa.

PARTNERSAMTAL

Om din partner kränker, hotar eller utsätter dig för någon form av våld och du tycker han behöver hjälp eller redan har en samtalskontakt med oss kan du ta kontakt med oss för vägledning, samt om han påbörjar samtal med en terapeut hos oss, kan du få en egen samtalskontakt vid vår mottagning.

GRUPPBEHANDLING

Gruppbehandling enligt Alternativ Till Våld-modellen (ATV) är en välbeprövad och verksam metod för att stoppa våld i nära relation.

För närvarande pågår inte någon gruppverksamhet. Hör gärna av dig om du tänker det skulle vara ett bra alternativ för dig. Men först behöver du individuell kontakt med en terapeut för bedömning.

Handledning & Föreläsning

Föreläsningar om genus jämställdhet, maskulinitet och mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation ingår också i vårt arbete. (arvoderat)
Vi erbjuder även kostnadsfri information om vår verksamhet och om vår behandlingsmodell.

Kontakta oss för mer information eller läs mer här.

SAMARBETSPARTNERS