OM OSS

VERKSAMHETSBESKRIVNING

Under hösten 2009 startades Örebro Läns Mansmottagning. Vi är en ideell förening som finansieras genom ekonomiska medel från Socialstyrelsen och Örebro Läns Landsting. Vi erbjuder en kvalificerad behandling med fokus på mäns våld i nära relationer.

Det övergripande syftet med vår verksamhet är att bidra till barns, kvinnors och mäns säkerhet och hälsa genom att stoppa våldet mot närstående. Vi riktar oss till våldsutövande män, oberoende av sexuell läggning. Vi vänder oss till alla länsbor. Vi erbjuder behandling individuellt, i grupp och till partners.

Vårt arbete utgår från bärande principer för ickevåldsarbete som utvecklats av Alternativ till Våld (ATV) i Norge och som integreras med vedertagna och evidensprovade psykoterapeutiska och psykologiska behandlingsmetoder som anpassats till problematiken.

Modellen har utvecklats för att erbjuda hjälp till alla berörda i en nära relation där våld utövas, vilket innebär att även den partner som utsätts för våld erbjuds enskilda samtal. Målet är att stoppa våldet, vilket också blir ett indirekt stöd till barnen.

OBS!

Behandlingen bygger på ditt frivilliga deltagande, sker under tystnadsplikt och är kostnadsfri.

VI SOM JOBBAR HÄR

Vi som arbetar på mottagningen är erfarna psykoterapeuter. I behandlingen arbetar två män och två kvinnor – två leg. psykoterapeuter och en auktoriserad socionom med magister i socialt arbete och steg 1 kompetens i psykoterapi samt en skolkurator med steg 1 kompetens. Alla har utbildning i individuell- och gruppbehandling mot våld. Fortbildning sker fortlöpande.

 • Dan Erlandsson
  Dan Erlandsson Familjerådgivare, steg 1 terapeut
 • Kersti Freed Klevmar
  Kersti Freed Klevmar Verksamhetssamordnare, Leg. sjuksköterska, Leg. psykoterapeut. Även ordförande
 • Ola Ström
  Ola Ström Socionom, Leg. psykoterapeut
 • Barbro Boström
  Barbro Boström Socionom, steg 1 terapeut/bildterapeut
 • Jonas Forsberg
  Jonas Forsberg Socionom, steg 1 terapeut
 • Per Åsell
  Per Åsell Skolkurator, steg 1 terapeut. Även styrelsemedlem
 • Therese Lindström
  Therese Lindström Styrelse, sekreterare
 • Peter Strand
  Peter Strand Styrelse, kurator
 • Anna Kristina Jönsson
  Anna Kristina Jönsson Styrelse, präst
 • Ingrid Pincus
  Ingrid Pincus Styrelse, genusvetare

STYRELSE

Ordförande Kersti Freed Klevmar Verksamhetssamordnare
Kassör Per Forsberg Studerande
Sekreterare Therese Lindström Socionom studerande
Ledamot Anna Kristina Jönsson Präst
Ledamot Ingrid Pincus Genusvetare
Ledamot Peter Strand Skolkurator
Suppleant Per Åsell Skolkurator