OM OSS

VERKSAMHETSBESKRIVNING

Under hösten 2009 startades Örebro Läns Mansmottagning. Vi är en ideell förening som finansieras genom ekonomiska medel från Socialstyrelsen och Örebro Läns Landsting. Vi erbjuder en kvalificerad behandling med fokus på mäns våld i nära relationer.

Det övergripande syftet med vår verksamhet är att bidra till barns, kvinnors och mäns säkerhet och hälsa genom att stoppa våldet mot närstående. Vi riktar oss till våldsutövande män, oberoende av sexuell läggning. Vi vänder oss till alla länsbor. Vi erbjuder behandling individuellt, i grupp och till partners.

Vårt arbete utgår från bärande principer för ickevåldsarbete som utvecklats av Alternativ till Våld (ATV) i Norge och som integreras med vedertagna och evidensprovade psykoterapeutiska och psykologiska behandlingsmetoder som anpassats till problematiken.

Modellen har utvecklats för att erbjuda hjälp till alla berörda i en nära relation där våld utövas, vilket innebär att även den partner som utsätts för våld erbjuds enskilda samtal. Målet är att stoppa våldet, vilket också blir ett indirekt stöd till barnen.

OBS!

Behandlingen bygger på ditt frivilliga deltagande, sker under tystnadsplikt och är kostnadsfri.

VI SOM JOBBAR HÄR

Vi som arbetar på mottagningen är erfarna psykoterapeuter. I behandlingen arbetar två män och två kvinnor – två leg. psykoterapeuter och en auktoriserad socionom med magister i socialt arbete och steg 1 kompetens i psykoterapi samt en skolkurator med steg 1 kompetens. Alla har utbildning i individuell- och gruppbehandling mot våld. Fortbildning sker fortlöpande.

 • Tomas Wetterberg
  Tomas Wetterberg Verksamhetssamordnare. Styrelsen. Samhällsvetare med fokus Sociologi - Kvinnovetenskap
 • Dan Erlandsson
  Dan Erlandsson Samordnare för det kliniska arbete. Styrelsen. Familjerådgivare, steg 1 terapeut
 • Ann-Britt Stigfur
  Ann-Britt Stigfur Leg. arbetsterapeut / Leg. psykoterapeut
 • Ola Ström
  Ola Ström Socionom, Leg. psykoterapeut
 • Jonas Forsberg
  Jonas Forsberg Socionom, steg 1 terapeut
 • Per Åsell
  Per Åsell Socionom, steg 1 terapeut
 • Therese Lindström
  Therese Lindström Styrelse, Socionom
 • Peter Strand
  Peter Strand Styrelse, Socionom, ansvarig projekt STOPP
 • Anna Kristina Jönsson
  Anna Kristina Jönsson Styrelse, präst
 • Ingrid Pincus
  Ingrid Pincus Ordförande styrelse, Genusvetare

STYRELSE

Ordförande Ingrid Pincus Genusvetare
Sekreterare Therese Lindström Socionom
Kassör Anna Kristina Jönsson Präst
Ledamot Peter Strand Socionom
Ledamot Dan Erlandsson Familjerådgivare
Suppleant Per Åsell Socionom
Suppleant Tomas Wetterberg Samhällsvetare