Daniel Alsarve

    Styrelseledamot
    Docent i idrottsvetenskap, doktor i historia och legitimerad gymnasielärare i svenska och historia.
    Arbetar som sakkunnig i jämställdhet på RF-SISU Örebro län