Håkan LarssonSocionom , steg ett-utbildad terapeut i psykoterapi