Tycker du det är svårt att hantera din aggression i Coronatider

 In Okategoriserade

Kvinnojourer, Nationellt Centrum för Kvinnofrid (NCK) och senast Länsstyrelsen i Örebro län rapporterar att det i dessa coronatider finns tendenser som visar på att mäns våld mot kvinnor i nära relationer ökar. Samtidigt ser vi att allt färre män söker hjälp för att komma från sitt våldsamma handlande.

Erfarenheter som finns sedan tidigare är att det efter långhelger och semestrar, när isoleringen är över och vardagen kommer åter, är många som varit utsatta för våld som hör av sig till kvinnojourerna och till den nationella telefonlinje för kvinnofrid som administreras av NCK.

Örebro läns mansmottagning finns för dig som är man och känner att du behöver stöd för att inte bli en av dessa våldsutövare. Kanske har du redan gått över gränser du inte trodde du skulle göra? Kanske känner du en ilska du har svårt att bemästra? Kanske behöver du fundera på detta tillsammans med en erfaren behandlare hos oss?

Du är välkommen att höra av dig till Örebro läns mansmottagning. Du kan antingen ringa eller skriva ett mejl. Vi har många erfarna terapeuter som kan vara ett stöd för dig i att hitta andra vägar att lösa konflikter, än med maktuttryck så som olika former av våld.

Recent Posts

Leave a Comment